UAB NOVA FABRICA KURIA NAUJUS GAMINIUS

EU projects

UAB Nova Fabrica vykdo projektą “Bekontakčių elektrinės varžos ir ultravioletinių spindulių pralaidumo matavimo sistemų sukūrimas”, kurio metu įmonė siekia sukurti du naujus didelio patikimumo, integruojamus, gamybai ir komercinimui parengtus produktus: bekontaktės elektrinės varžos ir ultravioletinių spindulių pralaidumo matavimo sistemas, kurios skirtos matuoti plonasluoksnių plėvelių kokybę bei, remiantis rezultatais, optimizuoti jų gamybos procesus.
Projekto apimtyje numatoma atlikti MTEP veiklas, kurių metu bus sukurti, pademonstruoti bei išbandyti du nauji matavimo sistemų prototipai. Taip pat numatomas galutinis šių produktų bandomųjų versijų išbandymas.
UAB Nova Fabrica projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo - verslo projektai“. Projektą planuojama vykdyti 24 mėnesius. Planuojamas projekto biudžetas yra 891.8 tūkst. Eur. Į projektą planuojama investuoti apie 671.8 tūkst. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

UAB NOVA FABRICA IS DEVELOPING NEW PRODUCTS
UAB Nova Fabrica is implementing the project "Development of contact-less electrical resistance and ultraviolet light transmission measurement systems", during which the company aims to create two high-reliability, relatively inexpensive and technically superior products ready for production and commercialization: contact-less electrical resistance and ultraviolet light transmission measurement systems aimed at thin-film evaluation and optimization of production processes.
Within the scope of the project, it is planned to perform R&D activities, during which products prototypes will be created, demonstrated and tested. Pilot trial of these products is also planned.
The UAB Nova Fabrica project is implemented under the programme "Intelligence. Joint science - business projects ". The planned duration of the project is 24 months. The planned project budget is 891.8 thousand Eur. It is planned to invest about 671.8 thousand Eur from European Regional Development Fund.