UAB NOVA FABRICA GAMINIŲ PRISTATYMAS TARPTAUTINĖSE PARODOSE

UAB Nova Fabrica vykdo projektą, kurio metu įmonė siekia didinti eksporto apimtis, pristatant UAB Nova Fabrica gaminius tikslinėse tarptautinėse parodose.
Projekto apimtyje numatoma pristatyti UAB Nova Fabrica gaminius aštuoniose specializuotose tarptautinėse parodose.
UAB Nova Fabrica projektas įgyvendinamas pagal priemonę 03.2.1-LVPA-K-801 Naujos galimybės LT. Į projektą planuojama investuoti apie 44 tūkst. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.